Beton storten

Elke betonstort vraagt om een eigen aanpak. Het storten van een fundering vraagt om een andere voorbereiding dan het storten van een betonvloer. Beton storten is daardoor niet met een vaste procedure te omschrijven. Hoe er gestort moet worden hangt sterk af van wat er gestort wordt. Door de enorme kennis en ervaring die wij in de vele jaren al hebben opgedaan, is bij ons veel mogelijk.

Voor advies, toelichting en keuzes kunt u bij ons aankloppen.

Telefoon: 06 – 5420 8283
Email: info@totaalbeton.nl