Funderingen

Het storten van de fundering is gezien vanuit constructie technisch oogpunt het belangrijkst. Op de fundering komt immers het bouwwerk te rusten en moet daardoor voldoende stevig worden uitgevoerd. De fundering mag niet gaan zakken of scheuren. Meestal wordt hiervoor een berekening gemaakt door een constructiebureau.

De fundering is het beton gedeelte wat onder de grond zit. Men noemt dit ook wel onder het maaiveld. Over het algemeen bestaat de fundering uit een balk die gestort wordt van beton. Deze kan separaat gestort worden van de betonvloer. Dit is meestal het geval voor grotere bouwwerken zoals een bedrijfspand, een woning of aanbouw.

Voor kleinere oppervlakten of voor bouwwerken waar weinig gewicht op komt te rusten kan gekozen worden on de vloer en fundering in één geheel uit te voeren. Men noemt dit ook wel een betonvloer met vorstrand.

Voor advies en/of toelichting over funderingen?

Telefoon: 06 – 5420 8283
Email: info@totaalbeton.nl